Схема на плащане

Pirin Sense Apartment Complex предоставя на клиентите и бъдещите собственици на имот в комплекса възможност за гъвкава схема на плащане, както следва:

 • Стоп капаро в размер на € 2000, с цел да се премахне имота от пазара
 • 20% от продажната цена при сключване предварителен договор за покупко-продажба
 • 80% от продажната цена в датата на прехвърляне на имота в нотариална кантора пред нотариус

Преференциално банково финансиране (ипотечен кредит)

В случай, че имате възможност за начално собствено участие в размер на 20% от продажната цена на имота и желаете да кандидатствате за банково финансиране, то трябва да имате предвид основните документите, които се изискват за началния етап на кредит одобряване:

 • Да сте пълнолетно и дееспособно лице до 65 години
 • Да имате доказана платежоспособност*
 • Да имате постоянно местожителство в Република България
 • Да нямате просрочени държавни и общински задължения, което е декларирано в искането за кредит.

*платежоспособността се определя въз основа на:

 • Средния Ви нетен доход от трудови възнаграждения за последните 6 месеца
 • Средния Ви месечен доход по данъчна декларация след приспадане на данъчни и други задължения
 • Странични доходи: от наеми, пенсии и др.

В следващ етап документите, изискващи подготовка за отпускане на преференциално финансиране, ще включват:

 • Иск от банката за ипотечен кредит
 • Документ за месечно трудово възнаграждение, издаден от работодателя, ползващ се само и единствено от банката
 • Писмено съгласие на работодателя за превод на работна заплата
 • Документ за странични доходи
 • Копие от нотариален акт на имота, който да служи като обезпечение, разрешение за ползване и др.
 • Предварителен договор за покупко-продажба на имот
 • Удостоверения за данъчна оценка с платени задължения за данък върху имуществото
 • Удостоверение за семейно положение
 • Удостоверение за наличие или липса на задължения

 

При интерес или нужда от допълнителна информация екипът на Pirin Sense Apartment Complex ще бъде насреща, за да уточни всички подробности, свързани с възможностите за преференциално банково финансиране.

Възможно е да Ви осигурим и консултация с кредитен експерт и да преговаряме за Вас преференциални условия за кредитиране с водещите банки в България.