• Виртуален Пос, чрез банкова карта.
  • Видове карти, които се приемат (Maestro, Борика, Visa, Mastеrcard).
  • Сигурността на плащанията – защитени от системите  Verified by VISA и MasterCard SecurCode,
  • При плащане с  банкова карта, връщане на суми се случва само и единствено по картата, с която е направено плащането.
  • Не съхранява данни за банкови карти.